About Us

The Irish Underwater Council (CFT) is the national governing body for recreational underwater sports in Ireland. It was founded in 1963 to organise and promote sport scuba diving and snorkelling and has grown since then to incorporate over 80 clubs around the Country.  CFT is ISO accredited, highlighting our  professionalism, instruction skills and individual development. If you are interested in learning to Scuba Dive or Snorkel our doors are always open to the complete beginner as well as the more experienced Diver. Our objectives are to allow you to develop the skills required to excel at this amazing activity within a friendly, safe, professional and continually developing environment.

O Nas

Irlandzka Komisja Podwodna (CFT) jest organem panstwowym nadzorujacym rekreacyjne nurkowanie w Irlandii. CFT powstala w 1963 roku a jej celem jest promowanie i organizowanie szkolen dotyczacych nurkowania i snorkelingu na terenie Irlandii. W chwili obecnej Komisja zrzesza ponad 80 klubow pletwonurkowych. CFT posiada akredytacje ISO, tym samym podkreslajac profesjonalizm, wysoki poziom szkolen i rozwoj indywidualny. Jezeli jestes zainteresowany nurkowaniem lub snorkelingiem nasze drzwi sa zawsze otwarte zarowno dla poczatkujacych jak i bardziej doswiadczonych pletwonurkow. Naszym celem jest umozliwienie ci rozwiniecia umiejetnosci niezbednych aby ten wpanialy sport jakim jest nurkowanie odbywal sie w przyjaznym, bezpiecznym, profesjonalnym i nieustannine rozwijajacym sie srodowisku.

 

Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) CFT is an affiliate member of CMAS the international umbrella organisation for recreational diver training organisations represented in the CMAS Technical Committee and underwater sports governed by the CMAS Sport Committee.It also operates a third (Scientific) committee that promotes recreational diver awareness of and involvement in underwater science pursuits and marine conservation.

Confédération Mondiale des Activités Subaquatiques (CMAS) CFT jest afiliowanym czlonkiem CMAS – organizacji miedzynarodowej zrzeszajacej krajowe organizacje/stowarzyszenia szkolace pletwonurkow rekreacyjnych w ramach  Komitetu Technicznego CMAS oraz sporty podwodne zarzadzane prze Komitet Sportowy CMAS.  Trzecim pionem CMAS jest Komitet Naukowy odpowiedzialny za promowanie wzrostu swiadomosci pletwonurkow rekreacyjnych odnosnie ochrony srodowiska i rozwoju nauk podwodnych.

European Underwater Federation (EUF) The EUF serves as a forum allowing recreational scuba diver training organisations to meet, exchange ideas and speak with a common voice on important issues like diver safety. The EUF has a membership consisting of a broad range of European training organisations, including both for-profit and non-profit making bodies. It is estimated that member organisations of the EUF represent over 3,000,000 divers, 60,000 diving instructors, 5,000 clubs and 2,500 diving schools.

Europejska Federacja Podwodna (EUF) jest platforma umozliwiajaca  krajowym organizacjom szkolacym pletwonurkow spotkania, wymiane pomyslow i dyskusje na temat bezpieczenstwa. W sklad EUF wchodza zarowno organizacje ‘non profit’ jak i ‘for profit’. Szacuje sie, ze organizacje czlonkowskie EUF reprezentuja ponad 3,000,000 pletwonurkow, 60,000 instruktorow nurkowania, 5,000 klubow i 2,500 szkol nurkowych.

Governance Code

We comply with the Governance Code for community, voluntary and charitable organisations in Ireland. We reviewed our organisation’s compliance with the principles in the Code on September 15, 2015. We based this review on an assessment of our organisational practice against the recommended actions for each principle. Our review sets out actions and completion dates for any issues that the assessment identifies need to be addressed.

www.governancecode.ie